Avís legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal, clínica GIREXX l’informa que les seves dades personals d’identificació, així com alguns relatius al seu historial clínic i personal, que puguin obtenir durant l’assistència mèdica, s’incorporaran en una base de dades d’històries clíniques del qual és titular FIV GIRONA SL La finalitat de la informació d’aquestes dades és facilitar la prestació d’un servei mèdic de qualitat, així com la realització dels processos administratius i organitzatius de la clínica. A no ser que vostè ens ho demani, no es van a realitzar comunicacions de les seves dades a cap entitat externa. Pot exercir els seus drets d’accés, modificació, cancelació i oposició dirigint-se al departament d’administració de la clínica. Tota la informació recollida i informatitzada és imprescindible per poder oferir assistència mèdica. FIV GIRONA SL garanteix la total confidencialitat d’aquestes dades, per al que ha implantat les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999 de 11 de juny.